بودجه سال ۲۰۱۶ دیوان کیفری بین الملی

«مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی، در پایان چهاردهمین نشست سالیانه خود، بودجه دیوان را برای سال ۲۰۱۶ میلادی تعیین کردند. به موجب قطعنامه ای که به اتفاق آرا از سوی مجمع دول عضو صادر شد بودجه سال آینده دیوان 139,590,600 یورو خواهد بود. 

بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی اگرچه نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی دارای افزایش حدود هفت درصد بوده است لیکن نسبت به درخواست بخش قضایی دیوان یعنی افزایش ۱۷ درصدی، چندان رضایت بخش به نظر نمی رسد.

در بودجه سال ۲۰۱۶ میلادی، بیشترین سهم متعلق به دبیرخانه دیوان (حدود ۷۲ هزار یورو) و بعد از آن متعلق به دفتر دادستانی (حدود ۴۳ هزار یورو) و شعب قضایی (حدود ۱۲ هزار یورو) می باشد.

مجمع دول عضو دیوان در راستای کاهش هزینه های این سازمان بین المللی به دبیرخانه توصیه نموده است تا نسبت به حداقلی کردن استخدام نیروی انسانی در دیوان برنامه ریزی نماید. 

همچنین از دولت های عضو دعوت شده است تا نسبت به یافتن راهی برای تامین هزینه تحقیقات ناظر به وضعیت های ارجاع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد چاره جویی نمایند. بر حسب اساسنامه رم، هزینه وضعیت های ارجاع شده از سوی شورای امنیت می بایست با همکاری سازمان ملل تامین شود امری که تاکنون در دو وضعیت ارجاع شده لیبی و سودان محقق نشده است و همین امر هزینه های سنگیی را به دیوان تحمیل نموده است.

هزینه زا بودن تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی موجب شده است که «بودجه» دیوان، عامل مهمی در تحقق عدالت کیفری بین المللی باشد. علی رغم نیازمندی فزاینده دیوان به منابع مالی، وضعیت نامطلوب اقتصادی دولت های عضو موجب شده است که بودجه های سالیانه دیوان تامین کننده انتظارات ارگان های قضایی دیوان نباشد.

بنابر اصلاحات انجام شده نسبت به «آیین و مقررات مالی» دیوان که در قطعنامه مجمع ذکر شده است، دبیرخانه دیوان می تواند برای درآمد زایی برای دیوان، پول های غیر لازم برای مصرف خود را مورد سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قرار دهد. لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=356