دیوان کیفری بین المللی در یک نگاه

دومین فکت شیت تهیه شده از سوی واحد آموزش مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران با نام «دیوان کیفری بین المللی در یک نگاه» منتشر شد.

متن فکت شیت را در فایل پیوست مطالعه نمایید.


نویسنده:
 واحد آموزش مرکز حقوق کیفری بین الملی ایران

لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=337