تایید حکم محکومیت سران صرب در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی

امروز، شعبه تجدید نظر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی حکم محکومیت پنج تن از سران صرب را تایید و عمده ایرادات محکومان را رد نمود. این مقامات ارتشی صرب، به دلیل ارتکاب جرایم بین المللی در جولای ۱۹۹۵ میلادی در منطقه تحت حمایت سربرینیکا توسط دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی محاکمه شده بودند. 

دو تن از محکومان (پاپوویک و بی یرا) به اتهام تبانی برای ارتکاب نسل کشی، نقض حقوق و عرف جنگ و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم گشتند. متهم دیگری (نیکولیک) به اتهام معانت در ارتکاب نسل کشی و جنایت علیه بشریت به ۳۵ سال حبس محکومیت یافت. اتهام متهم چهارم مبنی بر نقض حقوق و عرف جنگ و جنایت علیه بشریت تایید لیکن مدت زندان وی از ۱۹ سال به ۱۸ سال تقلیل یافت و سرانجام متهم پنجم به اتهام معاونت در جنایت علیه بشریت و عدم اقدام برای ممانعت از ارتکاب جرایم توسط نیروهای تحت امرش به ۱۳ سال زندان محکومیت یافت.

این پرونده بزرگترین پرونده تکمیل شده نزد دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی تاکنون بوده است. دادرسی در سال ۲۰۰۶ آغاز و در سپتامبر ۲۰۰۹ پایان یافت. شعبه دادرسی رای خود را در سال ۲۰۱۰ میلادی صادر نموده بود. لینک مطلب:   http://www.icicl.org/details.asp?id=210